Xe nâng Stakers

 • Tải trọng
  900-1350
 • Chiều cao
  2565 - 4500
 • Tải trọng
  1000-2000
 • Chiều cao
  2800-6020
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600