yale_vietnam

Xe nâng Stackers

 • Tải trọng
  900-1350
 • Chiều cao
  2565 - 4500
 • Tải trọng
  1000-2000
 • Chiều cao
  2800-6020
 • Tải trọng
  1000-1500
 • Chiều cao
  2500-5000
 • Tải trọng
  1100-1800
 • Chiều cao
  1500-3000mm
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600
 • Tải trọng
  1500
 • Chiều cao
  2500-5600