yale_vietnam

Xe nâng lớn

 • Tải trọng
  6120-7030
 • Chiều cao
  3000-6200
 • Tải trọng
  8000-16000
 • Chiều cao
  3200 - 7000
 • Tải trọng
  16000
 • Chiều cao
  3800 - 6100