yale_vietnam

Xe nâng Dầu/Xăng/Gas

 • Tải trọng
  1820-3180
 • Chiều cao
  2100-7020
 • Tải trọng
  2000-3500
 • Chiều cao
  3000-6000
 • Tải trọng
  2000-3500
 • Chiều cao
  3000-6000
 • Tải trọng
  4000-5500
 • Chiều cao
  3000-6000
 • Tải trọng
  4000-5000
 • Chiều cao
  3000-6500
 • Tải trọng
  5000-7000
 • Chiều cao
  3000-6500