Cooling system

Cooling system

TYPE:

- Két nước làm mát

- Các loại bơm nước làm mát

- Van hàn nhiệt, cánh quạt
 

 

Bơm nước
 
Két nước
Ống nước làm mát
Quạt